Aankondiging: twee studentensymposia

Op 19 en 22 mei worden in de Raadzaal van het oude stadhuis van Middelburg, nu het hoofdgebouw van University College Roosevelt, twee symposia gehouden waar studenten hun onderzoeksresultaten van het afgelopen semester presenteren. Een link naar de programma’s van beide symposia vindt u beneden aan deze pagina. Het symposium van 19 mei is gewijd

Onderzoek Informatiedienst Oog & Oor

In de tweede helft van 2016 liep UCR-studente Femke Koekkoek stage in het Zeeuws Archief, waar ze onderzoek deed in het archief van de naoorlogse informatiedienst Oog & Oor. Een berichtje over haar stage en een link naar haar Engelstalige onderzoeksverslag is te vinden op de site van het Zeeuws Archief: http://www.zeeuwsarchief.nl/actueel/onderzoek-ucr-student-naar-dienst-oog-oor-zeeuws-vlaanderen-1944-1946/

Studentenonderzoek in het wintersemester

Dit wintersemester doet een stagiair in de Zeeuwse Bibliotheek onderzoek naar een curieuze volkskundige verzameling in de collectie van P.J. Meertens en in een individueel onderzoeksproject bestudeert een andere student de reconstructie van het Nederlandse overheidsgezag in het naoorlogse Zeeuws-Vlaanderen in 1944 en 1945, met speciale aandacht voor de rol van het zgn. Militair Gezag.

Symposium 13 mei 2016: Knowledge and Information Cycles and Acting at a Distance in the Early Capitalist World Economy

Gedurende het afgelopen semester hebben studenten van het University College Roosevelt onderzoek gedaan naar de werking van het informatiesysteem van de MCC in de achttiende eeuw. Een belangrijk thema in het onderzoek is ‘handelen op afstand’. Dat is een vorm van actie waarbij een centrum (Middelburg) controle uitoefent over een heel netwerk van handelende personen

Verschenen op de Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren: een moderne editie van Roggeveens Verkrachte Belgica

Elsbeth den Braber, Master-studente aan de Universiteit Utrecht, heeft zojuist haar editie van Arent Roggeveens Verkrachte Belgica (Middelburg 1669) gepubliceerd bij de Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren. Het is de bedoeling dat in de komende jaren een hele reeks vergeten vroegmoderne Zeeuwse literaire werken via de DBNL opnieuw toegankelijk zullen worden gemaakt, vooral uit de

Steven Vanden Broecke houdt tweede Hurgronje-lezing op 13 april 2016

Op 13 april a.s. houdt Prof. Dr. Steven Vanden Broecke van de Universiteit Gent de tweede Hurgronje-lezing onder de titel Spirituality and astronomy in the debate surrounding Philips Lansbergen’s Copernican “Bedenckinghen” (1629). Abstract: In 1629, a Calvinist minister from Middelburg called Philips Lansbergen (1561-1632) published the first-ever defense of Copernican cosmology for a general audience,