Familiefonds Hurgronje verlengt Hurgronje-leerstoel met vijf jaar vanaf 2018

Het Familiefonds Hurgronje heeft begin 2016 besloten de leerstoel Geschiedenis van Zeeland in de Wereld met nog eens vijf jaar te financieren vanaf 2018. Het Familiefonds Hurgronje werd in 1767 opgericht met als doel om familieleden in nood en goede doelen in Zeeland te ondersteunen. In 2013 besloot het Familiefonds Hurgronje de leerstoel ‘Geschiedenis van Zeeland in de Wereld’ in het leven te roepen. Dankzij de genereuze bijdrage van het Fonds kon in dat jaar Arjan van Dixhoorn worden benoemd als bijzonder hoogleraar aan University College Roosevelt. Het Familiefonds steunt zo onderzoek en onderwijs met betrekking tot Zeeland vanuit wereldhistorisch perspectief.