Symposium 13 mei 2016: Knowledge and Information Cycles and Acting at a Distance in the Early Capitalist World Economy

Gedurende het afgelopen semester hebben studenten van het University College Roosevelt onderzoek gedaan naar de werking van het informatiesysteem van de MCC in de achttiende eeuw. Een belangrijk thema in het onderzoek is ‘handelen op afstand’. Dat is een vorm van actie waarbij een centrum (Middelburg) controle uitoefent over een heel netwerk van handelende personen die zich elders bevinden (tot in Afrika, het Caribisch gebied, Zuid-Amerika of Archangelsk toe).

De instrumenten waarmee die controle wordt uitgeoefend zijn onlosmakelijk verbonden met het vergaren van informatie en het ontwikkelen van (nieuwe) regels om het handelen op afstand te reguleren. Aan de hand van verschillende soorten bronnen uit het geweldige archief van de MCC hebben studenten geprobeerd de werking van delen van het wereldwijde informatiesysteem van dit bedrijf te reconstrueren.

Met zulk onderzoek hopen we meer inzicht te krijgen in de functie van kennis- en informatiesystemen in de vroegkapitalistische wereldeconomie en de rol van Zeeland en de MCC daarin het bijzonder.

Het symposium vindt plaats in het Auditorium van het Zeeuws Archief op 13 mei.

De voertaal is Engels.

Aanmeldingen bij: a.vandixhoorn@ucr.nl (voor de hele middag of een deel ervan).

Voor het programma zie:
Symposium-Programme.pdf