Studentenonderzoek in het wintersemester

Dit wintersemester doet een stagiair in de Zeeuwse Bibliotheek onderzoek naar een curieuze volkskundige verzameling in de collectie van P.J. Meertens en in een individueel onderzoeksproject bestudeert een andere student de reconstructie van het Nederlandse overheidsgezag in het naoorlogse Zeeuws-Vlaanderen in 1944 en 1945, met speciale aandacht voor de rol van het zgn. Militair Gezag.