Aankondiging: twee studentensymposia

Op 19 en 22 mei worden in de Raadzaal van het oude stadhuis van Middelburg, nu het hoofdgebouw van University College Roosevelt, twee symposia gehouden waar studenten hun onderzoeksresultaten van het afgelopen semester presenteren. Een link naar de programma’s van beide symposia vindt u beneden aan deze pagina.

Het symposium van 19 mei is gewijd aan de (wereld)geschiedenis van Zeeland als kennissamenleving. Studenten onderzochten drie aspecten van die geschiedenis: 1) geleerdheid en expertise, 2) informatienetwerken in handel en politiek, en 3) toerisme en de informatiemaatschappij. In korte presentaties stellen zij aan de hand van een grote variëteit aan concrete casussen hun onderzoek voor.

Op het tweede symposium, van 22 mei, presenteren studenten in de geesteswetenschappen het resultaat van (veelal interdisciplinair) onderzoek in de filosofie, kunstgeschiedenis, literatuurstudies, geschiedenis of religiestudies. Hun presentatie is onderdeel van hun afstudeerproject.

De presentaties laten zien wat studenten van het UCR bezighoudt, welke onderwerpen ze bestuderen en hoe, en welke resultaten hun onderzoek kan opleveren. Die resultaten vergroten ons inzicht in de complexiteit en variëteit van de geschiedenis en cultuur van deze regio en van de wijdere wereld.

Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomsten geheel of gedeeltelijk bij te wonen. Deelname is gratis. Gelieve u voor 19 mei aan te melden bij a.vandixhoorn@ucr.nl

Programma 19 mei
Hurgronje symposium 2017

Programma 22 mei
Capstone Symposium Global Humanities NL