History of Zeeland in the World: Exploring the World from Zeeland

Op 29 januari 2019 werd op de jaarlijkse bijeenkomst van het Familiefonds Hurgronje in Vlissingen het boek History of Zeeland in the World: Exploring the World from Zeeland (Middelburg: de Drukkery, 2019) aan de aanwezige leden van het Familiefonds gepresenteerd. Het boek bevat veertien artikelen geschreven door studenten van Arjan van Dixhoorn, bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van Zeeland in de Wereld aan het University College Roosevelt (Universiteit Utrecht). Het merendeel van de artikelen richt zich op de geschiedenis van Zeeland vanuit een wereldhistorisch en kennishistorisch perspectief. Ze werden de voorgaande jaren geschreven in het vak World History Research Seminar. De overige papers werden geschreven voor het afstudeervak Global Humanities.

De redactie van dit Engelstalige boek was in handen van Arjan van Dixhoorn (hoofdredacteur), Gerjanne Hoek, Koen van der Blij, David van Gelder met medewerking van Lisa Bosma, Alec Cornelissen, Marijn Thijs, Laura van der Knaap en (voor het Engels) Aleksandra Vulić.

Het boek kan voor de prijs van 29 euro worden besteld door een email te sturen naar hurgronjecommittee@ucr.nl

Inhoudsopgave:

Preface

Notes on Authors

Introduction Arjan van Dixhoorn

1 The MCC in Suriname: Acting at a Distance in the 18th Century Jurian Sandvoort

2 Establishing Trust to Act at a Distance: The MCC Board of Directors and Louis le Grand in Cádiz Marijn Thijs 

3 Private Violence and Early Modern Expertise: a Crusade from Middelburg David van Gelder      

4 The MCC and WIC at Odds: the Free Trade Dispute and the History of Knowledge Lisa Bosma    

5 The “Golden Rock” St. Eustatius Acting at a Distance: The Conflicting Interests of the Sugar Refiners Cecilia Uitermark     

6 The Watergeus Court Case: Knowledge-in-the-making in the 18th century Atlantic World Koen van der Blij      

7 Adriaan Anthony Brown: the Glue in a Global Network of Boats and Birds Meta Huijsmans        

8 Smith and Yair: Knowledge and the Wealth of Nations Matija Kajić                                     

9 The World Wine Web: an Expert in Action in 18th Century Middelburg Gerjanne Hoek          

10 Victor Hugo en Zélande: the “Discovery” of Zeeland by a Frenchman Alexandra Navarro Garcia  

11 Tourist Office in Middelburg: Infrastructure and Information Society Daphne Blanker        

12 Testing Israel’s Hypothesis: Recession and Style in Early 17th Century Dutch Painting Alec Cornelissen       

13 Vincent van Gogh and Charles Blanc: Reassessing Van Gogh’s “Theory of Colour” Alexandra Navarro Garcia

14 “Do You Think You will Frighten us”: Fear in Zionist Terrorist Literature (1947-1948) Jeanine Verkade       

Bibliography

Index