Op 1 januari 2013 werd Arjan van Dixhoorn door het Familiefonds Hurgronje aangesteld als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht met als leeropdracht de Geschiedenis van Zeeland in de Wereld. De leerstoel is bedoeld om onderwijs en onderzoek over Zeeland te ontwikkelen in de internationale context van het University College Roosevelt, het honour’s college van de Universiteit Utrecht dat sinds 2004 is gevestigd te Middelburg. De leerstoelhouder richt zich in zijn onderwijs en onderzoek op de relatie tussen de ontwikkeling van kennisculturen, imperialisme en regionale en interregionale concurrentie in de vroegmoderne wereld (1400-1900) en op de relatie tussen kennisculturen en macht(streven) in de langetermijn-ontwikkeling van een actieve politieke gemeenschap in Zeeland (1300-heden).

De leerstoelhouder verzorgt een Engelstalig vak waarin studenten worden begeleid bij het ontwikkelen van eigen onderzoeksprojecten, met nadruk op de Zeeuwse geschiedenis. In het voorjaar van 2015 richtte het onderzoek van de studenten zich op de Middelburgse Commercie Compagnie (1720-1888). De achttiende-eeuwse Compagnie werd daarbij gezien als een kennisnetwerk dat werd georganiseerd vanuit het Middelburgse kantoor met het oog op handelen-op-afstand (in Europa, Afrika en het Caribisch gebied). De resultaten van het onderzoek werden vastgelegd in papers en een filmessay en gepresenteerd op eenĀ  symposium in de Zeeuwse Bibliotheek. Ook in 2016 zullen de studenten in het World History Research Seminar (Zeeland in the World) zich concentreren op de Middelburgse Commercie Compagnie en de relatie tussen lokale kennisontwikkeling (en archiefvorming) en wereldwijd handelen. Overigens kunnen studenten ook andere aspecten van de Zeeuwse kenniscultuur bestuderen, en bovendien is het mogelijk om onderzoek te doen naar vergelijkbare culturen in vergelijkbare of met Zeeland verbonden regio’s.

De leerstoelhouder stimuleert ook onderzoek naar de geschiedenis van Zeeland en de Schelderegio vanuit regionaal vergelijkend en wereldhistorisch perspectief. Hij begeleidt studenten van het College in individueel onderzoek naar aspecten van het Zeeuwse verleden, en hij begeleidt enkele buiten-promovendi (dat wil zeggen, onderzoekers die in hun vrije tijd werken aan een proefschrift met het oog op een promotie) die werken aan projecten over immigratie in Zeeland; de scheepsbouw in het Scheldegebied; de stadsvorming van Arnemuiden; het leven van een Vlissingse slavenhandelaar, stadsbestuurder, amateurgeleerde en literator; het onderzoek van een Middelburgse natuurfilosoof; maar ook, heel iets anders, de rol van handwerkende vrouwen in de Nederlandse genreschilderkunst.

Rond de leerstoel heeft zich op die manier een netwerk van onderzoekers uit de regio gevormd die zich bezighouden met onderzoek naar onderwerpen die aansluiten bij de thematiek van de leerstoel (wereldgeschiedenis, Zeeland, Scheldemonding, kennisculturen en natievorming). Een deel van die onderzoekers is verenigd in het Hurgronje-seminarie dat tot doel heeft regionaal, niet-gefinancierd onderzoek op academisch niveau te stimuleren. Daarnaast werk de leerstoelhouder aan het opzetten van een aantal netwerken gericht op het bevorderen van wetenschappelijk historisch onderzoek naar de geschiedenis van Zeeland en de Scheldemonding.

De uitgangspunten voor onderzoek en onderwijs werden uiteengezet in twee inaugurale redes met de titel Zeeland en de kennissamenleving: een vroegmodern perspectief. De eerste werd uitgesproken in de aula van de Universiteit Utrecht op 3 december 2013 en de tweede in de burgerzaal van het oude stadhuis van Middelburg op 11 januari 2014. De tekst is hier na te lezen: http://www.ucr.nl/academic-program/Research/ffh/Documents/Address%20by%20Van%20Dixhoorn%202013-2014.pdf