Reguliere promotieprojecten:

Alisa van de Haar, Rijksuniversiteit Groningen
A Tale of Two Tongues: The Interplay of Dutch and French in the Literary Cultures of the Low Countries, 1550-1600
Gefinancierd door: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, 2013-2017
Begeleiding als co-promotor met Prof.dr. B.A.M. Ramakers (promotor, RU Groningen) en Prof.dr. P. Smith (co-promotor, Leiden)
Webpagina: http://www.rug.nl/staff/a.d.m.van.de.haar/research

Projecten van buiten-promovendi:

Lotte Bergen
Etty Hillesum en haar invulling van het Joodse ‘Massenschicksal’: in de context van handelingsvrijheid binnen nazibegrenzing
Mede-promotor: Prof.dr. A. Clement (UCR), co-promotor Dr. Klaas Smelik (emeritus hoogleraar Universiteit Gent, directeur Etty Hillesum Onderzoekscentrum, Middelburg)

Sinds 2014 verenigt het Hurgronje-seminarie een groep onderzoekers rond de Hurgronje-leerstoel. Een aantal van die onderzoekers werkt als buiten-promovendus (dat wil zeggen als vrijwillig-onderzoeker, niet door de universiteit aangesteld of gefinancierd) aan een academisch proefschrift over een aspect van de geschiedenis van Zeeland of van de Scheldemond-regio meer in het algemeen. Sommige buiten-promovendi, bijvoorbeeld een oud-studente van het University College Roosevelt, werken niet over Zeeland maar over andere expertise- en interessegebieden van de leerstoelhouder. Na een succesvolle voltooiing van hun proefschrift zullen deze buiten-promovendi promoveren aan de Universiteit Utrecht.

Peter van Druenen
Netto Migratie coëfficient (nMc), een instrument

Gertrude van de Ketterij
Hoe sticht men een stad in de vroegmoderne tijd: de stadswording van Arnemuiden van 1574 tot 1600

Veronica Frenks
Jean Guépin (1715-1766): mercator sapiens en Vlissings genootschapsman

Wim de Veij
Sout is beter als Goudt. Ontwikkelingen in de verhouding van taciete en expliciete kennis in de zoutproductie in de Lage Landen (1000-1900)

Kim Sluijter
Domestic female textile workers in early modern paintings from the Low Countries. Begeleiding samen met Dr. Hans Bloemsma (UCR)

Peter Van Wichelen
Een sectorale analyse van vroegmoderne scheepswerven langs de benedenloop van de Schelde en haar bijrivieren (1650-1800)