Op 1 januari 2013 werd Arjan van Dixhoorn door het Familiefonds Hurgronje voor vijf jaar aangesteld als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht met als leeropdracht de Geschiedenis van Zeeland in de Wereld. De leerstoel is bedoeld om onderwijs en onderzoek over Zeeland te ontwikkelen in de internationale context van het University College Roosevelt, het honour’s college van de Universiteit Utrecht dat sinds 2004 is gevestigd te Middelburg. De leerstoel werd op 1 januari 2018 met nog eens vijf jaar verlengd.

De leerstoelhouder richt zich in onderwijs en onderzoek op de relatie tussen kennisculturen, imperialisme en regionale en interregionale concurrentie in de vroegmoderne wereld (1400-1900) en op de relatie tussen kennisculturen en macht(streven) in de langetermijn-ontwikkeling van een actieve politieke gemeenschap in Zeeland (1300-heden). Hij heeft een bijzondere belangstelling voor de manier waarop zich vanaf de late vijftiende eeuw in de Schelderegio een volkstalige filosofische cultuur ontwikkelde die van 1450 tot 1700 ondermeer zijn institutionele vorm kreeg in de rederijkerskamers en sindsdien in de zich snel verbreidende genootschappen, met als hoogtepunt de stichting van het Zeeuws Genootschap der Kunsten en Wetenschappen in 1768 (erkenning als ‘staatsgenootschap’ door de Staten van Zeeland in 1769).

De leerstoelhouder verzorgt een Engelstalig vak, het World History Research Seminar waarin studenten worden begeleid bij het ontwikkelen van eigen onderzoeksprojecten, met nadruk op de Zeeuwse geschiedenis en in relatie tot de (wereld-) geschiedenis van kennis en informatie. Ook in andere vakken zoals Introduction to History: how Tourism Changed the World, World Economic History, en World History en in individuele onderzoeksprojecten kunnen studenten (vaak) onderzoek doen naar het Zeeuwse verleden en/of naar in Zeeland aanwezig bronnenmateriaal.

De leerstoelhouder stimuleert ook onderzoek naar de geschiedenis van Zeeland en de Schelderegio vanuit regionaal vergelijkend en wereldhistorisch perspectief. Hij begeleidt daartoe enkele buiten-promovendi (dat wil zeggen, onderzoekers die in hun vrije tijd werken aan een proefschrift met het oog op een promotie) die werken aan projecten over vroegmoderne Zeeuwse demografie en migratie; de scheepsbouw in het Scheldegebied; de stadswording van Arnemuiden; het leven van een Vlissingse slavenhandelaar, stadsbestuurder, amateurgeleerde en literator; de kennisontwikkeling in de zoutnijverheid in de Noordzeeregio, het filosofisch leven van de in Middelburg geboren Etty Hillesum.

Rond de leerstoel heeft zich op die manier een netwerk van onderzoekers uit de regio gevormd die zich bezighouden met onderzoek naar onderwerpen die aansluiten bij de thematiek van de leerstoel (wereldgeschiedenis, Zeeland, Scheldemonding, kennisculturen en natievorming). Een deel van die onderzoekers is verenigd in het Hurgronje-seminarie dat tot doel heeft regionaal, niet-gefinancierd onderzoek op academisch niveau te stimuleren. Daarnaast werk de leerstoelhouder aan het opzetten van een aantal netwerken gericht op het bevorderen van wetenschappelijk historisch onderzoek naar de geschiedenis van Zeeland en de Scheldemonding.

De uitgangspunten voor onderzoek en onderwijs werden uiteengezet in twee inaugurale redes met de titel Zeeland en de kennissamenleving: een vroegmodern perspectief. De eerste werd uitgesproken in de aula van de Universiteit Utrecht op 3 december 2013 en de tweede in de burgerzaal van het oude stadhuis van Middelburg op 11 januari 2014. De tekst is hier na te lezen: http://www.ucr.nl/academic-program/Research/ffh/Documents/Address%20by%20Van%20Dixhoorn%202013-2014.pdf