De 300-level cursus over Zeeland in de Wereld wordt sinds 2013 elk voorjaar gegeven. Sinds voorjaar 2016 onder de naam World History Research Seminar.

De cursus vraagt van studenten om de regio Zeeland vanuit een wereldhistorisch perspectief te bestuderen. De thematiek van de onderzoekspapers, die het resultaat zijn van een semester lang onderzoek doen in bronnen uit archieven en bibliotheken, wordt verder toegespitst door aansluiting op de focus van de leerstoel op de rol van kennis, informatie en communicatie in de vorming van samenlevingen in het verleden.

In de cursus wordt gebruikgemaakt van twee vormen van wereldhistorisch onderzoek:

-een comparatieve vorm die zich richt op de sociale constructie van de leefwereld: hoe gaven inwoners van de regio en krachten van buitenaf vorm aan het leven in Zeeland en hoe verhield zich dat tot de wereld buiten Zeeland
-onderzoek naar handelen op afstand: welke impact hadden de Zeeuwse relaties met de rest van de wereld op de regio zelf en op regio’s elders? En vooral: welke invloed had het overbruggen van afstanden in het kader van (ondermeer) handeldrijven, oorlogvoeren, en besturen-op-afstand op de organisatie van de Zeeuwse samenleving? En hoe verhield Zeeland zich in dat opzicht tot andere regio’s in het Noord-zeebied?

Deze vragen kunnen worden gecombineerd in het type onderzoek dat met de groep van 2015 werd uitgevoerd naar de relatie tussen handelen-op-afstand en informatiecycli en het ontwikkelen en toepassen van kennis (van de wereld) in de wereldwijde activiteiten van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC, 1720-1888). Het archief van deze compagnie die ondermeer actief was in de slavenhandel tussen West-Afrika en het Caribisch gebied, is quasi volledig bewaard gebleven in het Zeeuws Archief. Dit compagnie-archief zelf is het resultaat van een in- en extensief informatiesysteem. Het maakt het mogelijk te bestuderen hoe men vanuit Middelburg op afstand actief was. Heel gedetailleerd is te volgen hoe informatievoorziening en -bewerking, toepassing van de verworven kennis in regels voor het handelen, en besluitvormingsprocessen (in Middelburg en op locaties waarmee de MCC in contact stond) elkaar beïnvloedden.

Anders gezegd, het archief van de MCC maakt het mogelijk te begrijpen hoe Middelburg, vooral in de achttiende eeuw, in de dagelijkse praktijk functioneerde als wereldstad. Maar dit soort onderzoek maakt het ook mogelijk om na te gaan hoe in Middelburg werd gedacht over de positie van de stad, van Zeeland, de Republiek, of de MCC in de wereld, en welke middelen er moesten worden gebruikt om die positie te versterken of te verbeteren. Het archief van de MCC is zo ook een instrument om na te gaan hoe de politieke economie van Middelburgers er in de achttiende eeuw uitzag, en welke invloed die politieke economie had op hun handelen.

De resultaten van het onderzoek van studenten wordt vastgelegd in een eindpaper en het wordt publiek gepresenteerd op een symposium. Ook meer uitzonderlijke eindwerken zijn mogelijk, zoals het filmessay Concerning Water van studenten Nestor Romero Clemente en Lewis Dean hierboven of een deelwerk van Laura Volkmer over de Middelburgse boekdrukker-filosoof Willem Goeree laten zien.

001002