Zomer 2016

Gabriëlle la Croix deed onderzoek in The National Archives te Kew, Londen. Naast werk voor medewerkers van TNA zelf deed ze op verzoek van het Zeeuws Archief onderzoek naar het door de Engelsen gekaapte schip de Aurora, dat eigendom was van de Middelburgse Commercie Compagnie. Bronnen voor de kaping van het schip zijn te vinden in het Zeeuws Archief, maar ook in de Prize Papers van de High Court of Admiralty in TNA. Het onderzoek is afgerond, een publicatie is in voorbereiding. Gabriëlle schreef een column over haar ervaringen die te lezen is op de website van UCR: http://www.ucr.nl/news/Pages/Internship-Column.aspx.

Emily Hulsmann deed onderzoek in het Zeeuws Archief onder begeleiding van de Veerse archivaris Peter Blom. Het onderzoek richtte zich op de Schotse gemeenschap van Veere die vanaf het eind van de zestiende tot eind achttiende eeuw profiteerde van het Schotse stapelrecht te Veere. Doel van het onderzoek was te bepalen wie tot die gemeenschap behoorden en hoe hun relaties met de Veerse bevolking waren. Het onderzoek is afgerond, en een publicatie is in voorbereiding.

Femke Koekkoek deed onderzoek in het Zeeuws Archief onder begeleiding van Roosanne Goudbeek en Dr. Hannie Kool-Blokland. Het onderzoek richtte zich op het archief van de Zeeuwse afdeling van Oog en Oor, een inlichtingendienst die na WO II korte tijd in Nederland actief was. Het archief van de organisatie werd geordend en geïnventariseerd en de organisatie en activiteiten werden beschreven. Het onderzoek is afgerond, en een verslag en de paper zijn te lezen op de website van het Zeeuws Archief http://www.zeeuwsarchief.nl/actueel/onderzoek-ucr-student-naar-dienst-oog-oor-zeeuws-vlaanderen-1944-1946/.