“The Rhetorical Paradigm. Language, Eloquence, and Learning among Dutch-speaking Rhetoricians (1450-1650)”, in: The Dutch Language, 1500-1800: Historical Settings, Descriptive Approaches, Teaching Practices. Peeters, Leuven, in press.

“Recreating Man’s Cunning Virtues. The Philosophical Project of the Netherlandish Culture of Arts”, in: Arjan van Dixhoorn, Samuel Mareel en Bart Ramakers (red.), Rhetoricians and the Shaping of a Netherlandish Culture of Knowledge, special issue van Renaissance Studies, 32 (2018) 1, 23-42.

“The Relevance of the Netherlandish Rhetoricians”, met Samuel Mareel en Bart Ramakers, in: Arjan van Dixhoorn, Samuel Mareel en Bart Ramakers (red.), Rhetoricians and the Shaping of a Netherlandish Culture of Knowledge, special issue of Renaissance Studies, 32 (2018) 1, 8-22.

“Doodsklacht op paneel: Memorie in lokale devotie en filosofie rond 1555”, in: Samuel Mareel et al (red.), Buiten het Boek, special issue van Spiegel der Letteren, 59 (2017) 2-3, 203-230.

“The Law, Justice, Governance, and Theatrical Knowledge in the Sixteenth-Century Dutch-speaking Low Countries”, in: Marie Bouhaïk-Gironès, Jelle Koopmans, Katell Lavéant (red.), La Permission et la Sanction: Théories légales et pratiques du théâtre (XIVe-XVIIe siècle). Paris: Classiques Garnier, 2017, 17-41.

“De Jodenvervolging in Zeeland”, met Lotte Bergen, in: Klaas A.D. Smelik en Arjan van Dixhoorn (red.), Middelburg en de Mediene. Antwerpen/ Apeldoorn: Garant, 2017, 101-130.

 “The Claim to Expertise and Doctrinal Authority in the Struggle for Anti-Heresy Policies in the Habsburg Netherlands (1520s-1560s)”, in: Voilet Soen, Dries Vanysacker and Wim François (eds.), Church, Censorship and Reform in the Early Modern Habsburg Netherlands, in: Bibliothèque de la Revue d’histoire ecclésiastique, 101. Brepols, Turnhout, 2017, 53-71.

“De metamorfosen van Zeeland: Dye Cronyke van Zeelandt (1551) als filosofisch traktaat”, in: Johanna Bundschuh (ed.), Literatuur en kennis, special issue of Internationale Neerlandistiek, 55 (2017) 2, 91-114.

“Aura of the Word in a Handwritten Letter: Or an Observation on the Political Arts in the Rebel State of Holland (1574)”, in: Jessica Buskirk en Samuel Mareel (red.) The Aura of the Word in the Early Age of Print (1450-1600). New York and London: Routledge, 2016, 35-50.

“Working Bodies, Matter and the Performance of Knowledge: The Mechanical and Liberal Arts in the Civic Community”, in: Sven Dupré et al (red.), Embattled Territory. The Circulation of Knowledge in the Spanish Netherlands. Gent: Academia Press, 2015. Met Bert De Munck, 255-278.

“Rederijkers (1400-1600)”, in: Jeroen Jansen en Nico Laan (red.), Van hof tot overheid. Geschiedenis van literaire instituties in Nederland en Vlaanderen. Hilversum, Verloren, 2015, 67-93.

“Historische vergelijkingen voor hedendaags gebruik”, Beleid & Maatschappij, 42 (2015) 3, 223-243, met Anita Boele en Pepijn van Houwelingen.

“The Multilingualism of Dutch Rhetoricians: Jan van den Dale’s Uure van den doot and the Use of Language (Brussels, ca.1516)”, in: Jan Bloemendal (red.), Bilingual Europe: Latin and Vernacular Cultures ca. 1300-1800. Leiden: Brill, 2015 (Brill’s Studies in Intellectual History 239), 50-72.

“The Prosperity of Belgica and the Virtues of Antwerp: Guicciardini´s Descrittione di tutti Paesi Bassi”, in: Christine Göttler, Bart Ramakers, en Joanna Woodall (red.), Trading Values. Cultural Translation in Early Modern Antwerp. Special issue van Netherlands Yearbook for the History of Art (2014), 76-107.

“Nature, Play and the Middle Dutch Knowledge Community of Brussels in the Late Fifteenth and Early Sixteenth Centuries”, in: Bettine Noak (red.), Wissenstransfer und Auctoritas in der frühneuzeitlichen niederländischsprachigen Literatur. Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht–unipress (Berliner Mittelalter&Frühneuzeitforschung 19) 2014, 99-122.

“Monumentalizering van een festival: Het Antwerpse Landjuweel van 1561 als historische gebeurtenis”, Jaarboek de Fonteine (2011-2012), 15-42.

“Theatre Society in the Low Countries: Performative Culture and the Public Sphere in the Fifteenth and Sixteenth Centuries”, in: Jan Bloemendal, Peter Eversmann, en Elsa Strietman (red.), Drama, Performance and Debate. The Role of Theatre and Theatricality in Public Opinion in the Early Modern Period. Leiden: Brill, 2012, 81-114.

“The Making of a Public Issue in Early Modern Europe: The Spanish Inquisition and Public Opinion in the Netherlands”, in: Massimo Rospocher (ed.), Beyond the Public Sphere: Opinions, Publics, Spaces in Early Modern Europe. Bologna: Il Mulino; Berlin: Duncker & Humblot, 2012 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi; 27 = Jahrbuch des italienischdeutschen historischen Instituts in Trient. Beiträge; 27), 249-269.

“Literary Cultures and Public Opinion in the Early Modern Netherlands”, in: Bloemendal, Van Dixhoorn, Strietman (red.), Literary Cultures and Public Opinion. Leiden: Brill, 2011, 1-35, met Jan Bloemendal.

“Early Modern Literary Cultures and Public Opinion: An Epilogue in the Form of a Discussion”, in: Bloemendal, Van Dixhoorn, Strietman (red.), Literary Cultures and Public Opinion. Leiden: Brill, 2011, 267-291, met Jan Bloemendal.

“The Grain Issue of 1565-1566. Policy Making, Public Opinion, and the Common Good in the Habsburg Netherlands”, in: Elodie Lecuppre-Desjardin en Anne-Laure Van Bruaene (red.), De Bono Communi. The Discourse and Practice of the Common Good in the European City (13th-16th c.). Turnhout: Brepols, 2010 (Studies in Urban History (1100-1800) 22), 171-204.

“De scharpheit van een gladde tong. Literaire teksten en publieke-opinievorming in de vroegmoderne Nederlanden”, Bijdragen en Mededelingen voor de Geschiedenis der Nederlanden, 125 (2010) 1, 3-28, met Jan Bloemendal.

“Soorten rederijkers. Rederijkers en hun plaats in het intellectuele veld: 1550-1650”, in: D. Coigneau en S. Mareel (red.), Met eigen ogen. De rederijker als dichtend individu (1450-1600), special issue van Jaarboek De Fonteine (2009), 87-119.

“De opgeworpen rechtbank der publieke opinie. Het tijdschrift en de geschiedenis van de publieke opinie”, Tijdschrift voor tijdschriftstudies, 26 (2009), 54-75.

“New Institutions and the Dynamics of Civic Culture. Chambers of Rhetoric in the Early Modern (Northern) Netherlands”, in: Rudolf Suntrup en Jan Veenstra (red.), Konstruktion der Gegenwart und Zukunft/Shaping the Present and the Future. Medieval to Early Modern Culture/ Kultureller Wandel vom Mittelalter zur Frühen Neuzeit. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2008, 135-179.

“Introduction”, in: Van Dixhoorn en Speakman Sutch (red.), The Reach of the Republic of Letters, 1-16, met Susie Speakman Sutch.

“Chambers of Rhetoric: Performative Culture and Literary Sociability in the Early Modern Northern Netherlands”, in: Van Dixhoorn en Speakman Sutch (red.), The Reach of the Republic of Letters, 119-158.

“Epilogue”, in: Van Dixhoorn en Speakman Sutch (red.), The Reach of the Republic of Letters, 423-461.

“Liefhebbers van de redekunst. Het Vlaardingse festival van 1616 en de principes van het Hollandse rederijkersleven”, in: Bart Ramakers (red.), Op de Hollandse Parnas. De Vlaardingse rederijkerswedstrijd van 1616. Zwolle: Waanders, 2006, 11-29.

“Engagement en ambitie. De Haagse rederijkerskamer ‘Met Ghenuchten’ en de ontwikkelingen van een burgerlijke samenleving in Holland rond 1500”, in: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, 9 (2006), 150-190, met Serge ter Braake.

“Writing Poetry as Intellectual Training. Chambers of Rhetoric and the Development of Vernacular Intellectual Life in the Low Countries between 1480 and 1600”, in: K. Goudriaan, J. van Moolenbroek en A. Tervoort (red.), Education and Learning in the Netherlands, 1400-1600. Essays in honour of Prof. Dr. H. de Ridder-Symoens. Leiden: Brill, 2004 (Brill’s Studies in Intellectual History 123), 201-222.

“Burgers, branies en bollebozen. De sociaal-institutionele ontwikkeling van de rederijkerskamers in de Noordelijke Nederlanden, 1470-1650”, in: Bart Ramakers (red.), Conformisten en rebellen. Rederijkerscultuur in de Nederlanden (1400-1650). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2003, 65-85.

“Edifying Dutch Youths. The Boys of the Chambers of Rhetoric in the Early Seventeenth Century”, Paedagogica Historica, 39 (2003) 3, 325-337, met Benjamin Roberts.

“Waar retorica regeert. Rederijkersregels rond taalgebruik en gedrag in de 16e en 17e eeuw”, Zeventiende Eeuw, 18 (2002), 17-30.

“Rederijkers in een Zeeuws dorp; oprichting en organisatie van de rederijkerskamer de Wijngaardranken te Kapelle in de eerste helft van de zestiende eeuw”, Zeeland, 10 (2001) 2, 57-64.

“Voorstanden van de vrije wetten. Burgerbewegingen in Arnhem en de Republiek tussen 1702 en 1707”, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 25 (1999) 1, 25-54.

“In een traditie gevangen? Hollandse rederijkerskamers en rederijkers in de recente literatuurgeschiedschrijving”, Tijdschrift voor Geschiedenis, 112 (1999), 385-406.