Andere publicaties:

“Zeeland en de kennissamenleving”, in: Zeeuws Tijdschrift (2014).

“Alle Zeeuwen krijgen het geschiedenisvirus”. Interview Provinciale Zeeuwse Courant, 2 februari 2013 (met Matthijs Snouck Hurgronje).

“Anoniem Rederijkerskamer/Anonymous Chamber of Rhetoric”, in: A. Tummers (red.), De Gouden Eeuw viert feest/Celebrating in the Golden Age. Haarlem/Rotterdam, Frans Halsmuseum/Nai Uitgevers, 2011, 140-143.

“Informele groepen in de vroegmoderne Nederlanden (1400-1800)”, in: E. van den Berg, J. de Hart, P. van Houwelingen (red.), Informele groepen. Verkenningen van eigentijdse bronnen van sociale cohesie. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2011, 35-51.

“Een betrokken publiek”, in: Openbaar bestuur, (2006), 23-25.

“Lustige geesten. Rederijkers en hun kamers in het publieke leven van de Noordelijke Nederlanden in de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw”, in: Praemium Erasmianum. Design for the public domain. Amsterdam 2006, 64-66.

“Goed Burgerlijk leven in de Nederlandse Republiek”, in: Paul Dekker en Joep de Hart (red.), De goede burger. Tien beschouwingen over een morele categorie. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2005, 20-32.

Online publicaties:

“Lustige geesten. Rederijkers in de Noordelijke Nederlanden (1480-1650)”, www.lustigegeesten.nl (AUP 2009).

“Repertorium van rederijkerskamers in de Noordelijke Nederlanden, 1400-1650”; http://www.dbnl.org/titels/titel.php?id=dixh002repe01 (DBNL, 2004).