In het kader van de Hurgronje-leerstoel Geschiedenis van Zeeland in de Wereld worden door de leerstoelhouder verschillende projecten uitgevoerd, geïnitieerd en gecoördineerd. In aansluiting op de onderzoeksfilosofie van de leerstoelhouder spelen in die projecten extramurale onderzoekers (dat wil zeggen, onderzoekers die niet aan een academische instelling zijn aangesteld), vrijwilligers en studenten een rol.

De hier gegroepeerde projecten variëren van promotieprojecten, publicatieprojecten van de leerstoelhouder, tot samenwerkingsprojecten voor onderzoeksdoeleinden of voor de organisatie en het stimuleren van toekomstige onderzoeksprojecten. De bedoeling is om de projectomschrijvingen minstens elk half jaar te updaten zodat een accuraat beeld ontstaat van de voortgang en het uiteindelijke resultaat. De promotieprojecten en mogelijk ook andere grotere projecten krijgen in de loop van de tijd ook een eigen webpagina, waarop meer gedetailleerd verslag gedaan kan worden.

Ook oproepen voor nieuwe of lopende projecten waarvoor onderzoekers en vrijwilligers nodig zijn worden hier gepubliceerd.