Onderwijs in de geschiedenis van Zeeland in de wereld is de hoofdtaak van de Hurgronje-leerstoel. Sinds 2013 wordt aan het University College Roosevelt daarom elke lente een 300-level vak gegeven, waarin studenten worden begeleid bij historisch onderzoek van primaire bronnen, dat wil zeggen, bronnen die geproduceerd zijn door actoren uit een tijd en plaats in het verleden. In dit geval: in Zeeland, of verbonden met Zeeland in de vroegmoderne wereld (1300-1800). Wat het onderwijs betreft bouwt dit vak voort op een 100-level cursus Wereldgeschiedenis.