Reguliere promotieprojecten:

Alisa van de Haar, Rijksuniversiteit Groningen
A Tale of Two Tongues: The Interplay of Dutch and French in the Literary Cultures of the Low Countries, 1550-1600
Gefinancierd door: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, 2013-2017
Begeleiding als co-promotor met Prof.dr. B.A.M. Ramakers (promotor, RU Groningen) en Prof.dr. P. Smith (co-promotor, Leiden)

Alisa is op 26 april 2018 in Groningen cum laude gepromoveerd op het proefschrift The Golden Mean of Languages: Forging Dutch and French in the Early Modern Low Countries (1540-1620)

Webpagina: http://www.rug.nl/staff/a.d.m.van.de.haar/research

Projecten van buiten-promovendi:

Lotte Bergen
Etty Hillesum en haar invulling van het Joodse ‘Massenschicksal’: in de context van handelingsvrijheid binnen nazibegrenzing
Mede-promotor: Prof.dr. A. Clement (UCR), co-promotor Dr. Klaas Smelik (emeritus hoogleraar Universiteit Gent, directeur Etty Hillesum Onderzoekscentrum, Middelburg)

Sinds 2014 verenigt het Hurgronje-seminarie een groep onderzoekers rond de Hurgronje-leerstoel. Een aantal van die onderzoekers werkt als buiten-promovendus (dat wil zeggen als vrijwillig-onderzoeker, niet door de universiteit aangesteld of gefinancierd) aan een academisch proefschrift over een aspect van de geschiedenis van Zeeland of van de Scheldemond-regio meer in het algemeen. Sommige buiten-promovendi, bijvoorbeeld een oud-studente van het University College Roosevelt, werken niet over Zeeland maar over andere expertise- en interessegebieden van de leerstoelhouder. Na een succesvolle voltooiing van hun proefschrift zullen deze buiten-promovendi promoveren aan de Universiteit Utrecht.

Peter van Druenen Netto Migratie coëfficient (nMc), een instrument

Gertrude van de Ketterij Hoe sticht men een stad in de vroegmoderne tijd: de stadswording van Arnemuiden van 1574 tot 1600

Veronica Frenks Jean Guépin (1715-1766): mercator sapiens en Vlissings genootschapsman

Wim de Veij Sout is beter als Goudt. Ontwikkelingen in de verhouding van taciete en expliciete kennis in de zoutproductie in de Lage Landen (1000-1900)

Peter Van Wichelen Een sectorale analyse van vroegmoderne scheepswerven langs de benedenloop van de Schelde en haar bijrivieren (1650-1800)

Martin van Wallenburg De voyagie van de Zeeuwse Jager naar de Wilde Kust en Wilde Eilanden, 1629-1630, uit de nagelaten scheepspapieren van Gelein van Stapels