De leerstoelhouder werkt aan een aantal boeken met relevantie voor de Zeeuwse geschiedenis. Dat zijn ondermeer:

Werktitel: A Reproof of the Flemings
Omschrijving: Vertaling in het Engels met commentaar en studie van een reeks pro-Habsburgse Latijnse teksten uit de tijd van de zgn. Vlaamse opstand (eind 15e eeuw). Met aandacht voor de rol van Holland, Zeeland, Henegouwen, Brabant en de problematiek van staats- en natievorming in de Nederlanden.
Samenwerking met: neo-Latiniste Dr. Verena Demoed https://independent.academia.edu/VerenaDemoed.
Financiering: deels gefinancierd binnen projecten van de leerstoelhouder aan de Universiteiten van Antwerpen en Gent gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) – Vlaanderen.
Status: vertalingen en onderzoek voltooid, schrijfwerk is bezig.
Planning: manuscript gereed in de loop van 2019.

Werktitel: Performative Literary Culture. Literary Sociability in Early Modern Europe (1300-1600)
Omschrijving: tweede bundel van het onderzoeks-netwerk Performative Literary Culture met de bedoeling een interpretatiekader te ontwikkelen voor interregionaal vergelijkend onderzoek van laatmiddeleeuwse en vroegmoderne literaire instituties in West Europa.
Samenwerking met: Dr. Susie Speakman Sutch, onderzoekster Universiteit Gent.
Financiering: boekontwikkeling gefinancierd met congresbijdragen van de Deutsche Forschungsgemeinschaft (2008), Netherlands Institute for Advanced Studies (2009), and het Ministerio Español de Ciencia e Innovación (2011).
Status: hoofdstukken in revisie, manuscript in afrondingsfase.
Planning: manuscript in te dienen bij uitgever in de loop van 2019.

Werktitel: Virtuoso Culture. Living Philosophically in the Low Countries (1400-1700)
Omschrijving: Een samenvatting in de vorm van een Engelstalige monografie van tien jaar onderzoek van de leerstoelhouder naar de opkomst van een praktische filosofische cultuur in de Nederlandse volkstaal, vooral gebaseerd op Brusselse, Antwerpse, en Zeeuwse bronnen.
Financiering: het onderzoek werd gefinancierd uit budget van een project van het Vlaams-Nederlands Comité (VNC) en twee postdoc-projecten van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) – Vlaanderen, 2005-2014.
Status: onderzoek voltooid, boek in ontwikkelingsfase.
Planning: manuscript gereed in 2020.