De volgende publicaties met Zeeuwse relevantie zijn in voorbereiding:

Werktitel: Flemish-Dutch rhetoricians and early modern knowledge cultures
Omschrijving: een special issue te publiceren door het tijdschrift Renaissance Studies over de gecompliceerde relaties tussen rederijkers en de vroegmoderne kenniscultuur.
Samenwerking met: Samuel Mareel en Bart Ramakers (mede-redacteurs), Ruben Buys, Jeroen Vandommele, Alisa van der Haar en Didi van Trijp (mede-auteurs).
Status: ingediend, in review.

Werktitel: Doodsklacht op paneel: Memorie in lokale devotie en filosofie rond 1555
Omschrijving: artikel over een Goes drieluik met bijgevoegde doodsklacht uit 1552 vermoedelijk gemaakt in opdracht van de Goese rederijkerskamer de Nardusbloem als memorietafel voor de overleden broeder Matthias van der Straten (eigendom van het Catharijne-convent te Utrecht, nu in het Zeeuws Museum te Middelburg) voor een speciale uitgave van het tijdschrift Spiegel der Letteren over literaire teksten op andere media dan papier of perkament.
Status: geaccepteerd.

Werktitel: Spirituele exercities. Rederijkerscultuur of de vorming van geesten als filosofisch project (1400-1700)
Omschrijving: artikel voor een speciale uitgave van het open access tijdschrift Internationale Neerlandistiek met een interpretatie van de relatie tussen zgn. artesliteratuur en rederijkerscultuur als een consten-cultuur die zich beweegt tussen spirituele exercities (gericht op het vormen van geesten) en materiële productie (gericht op het doorgeven, scheppen en gebruiken van kennis), waarbij de materiele productie na het midden van de zestiende eeuw een steeds belangrijkere rol gaat spelen, met alle gevolgen voor de positie van de rederijkers in de consten-cultuur van dien. Een belangrijke rol is weggelegd voor twee Zeeuwse getuigen: Dye cronycke van Zeelandt van Jan Jansz Reygersberch van Cortgene (Antwerpen, 1551) en de Inleydingh tot de practijck der al-gemeene schilder-konst van Willem Goeree (Middelburg, 1670). Het artikel is een samenvatting van het betoog van mijn boek-in-ontwikkeling Virtuoso Culture.
Status: gebaseerd op enkele lezingen, tekst nog uit te schrijven.
Planning: in te dienen in de loop van 2016.

Werktitel: Negotiating regional and dynastic interests and transregional polity-making: The Peace of Paris (1323) and the rise of Zeeland
Omschrijving: artikel voor een internationaal tijdschrift over de vorming van het graafschap Zeeland als gevolg van het optreden van de Zeeuwse adel, de Zeeuwse steden en de drie eeuwen durende strijd van Holland en Zeeland over hegemonie in de Scheldemond-regio.
Samenwerking met: UCR-alumnus Jurian Bazen, gebaseerd op zijn Individual Research Project.
Status: in voorbereiding, onderzoek gedeeltelijk afgerond.
Planning: artikel klaar voor indiening eind 2016.